Da bo vaš oddih na Gradu Vinica potekal sproščeno in nemoteno ter v izogib morebitnim nesporazumom glede naših storitev, vas prosimo, da se podrobno seznanite z našimi pogoji rezervacij in hišnim redom. S potrditvijo rezervacije se smatra, da ste seznanjeni s pogoji in se z njimi strinjate. V primeru kršitve hišnega reda sme ponudnik preklicati rezervacijo in zaračunati ceno v skladu s ponudbo.

V nadaljevanju veljajo izrazi »NAROČNIK« za individualnega gosta, poslovnega gosta, za organizatorja ali predstavnika podjetja, ki za svoje podjetje ali kot posrednik organizira dogodek na Gradu Vinica. »NASTANITEV« velja za suite in apartmaje Gradu Vinica, ki jih ponudnik oddaja v najem. »PONUDNIK« je Grad Vinica, ki je v lasti in upravljanju podjetja MIRAG INVEST d.o.o. »PONUDBA« je veljavna izključno kadar je v pisni obliki poslana naročniku s strani ponudnika.

Sporazum o pogojih poslovanja ponudnika stopi v veljavo z zavezujočo potrditvijo ponudbe. Ko je potrjena ponudba, je sprejet sporazum o splošnih pogojih in o pogojih rezervacij v celoti. Enaki pogoji veljajo tudi za vse drugače opravljene rezervacije, na primer prek agencij ali spletnih posrednikov. Če ni eksplicitno navedeno drugače na potrjeni ponudbi, veljajo vsi pogoji iz teh pogojev poslovanja.

Nastanitvene enote

Na Gradu Vinca so na voljo 3 nastanitvene enote, ki so opisane na naši spletni strani. Preden opravite rezervacijo, se prepričajte o storitvah in možnostih, ki jih zagotavlja posamezna nastanitvena enota. Jacuzzi in savna sta del sobe Klarnica in sta na razpolago izključno gostom sobe Klarnica, ki so za zagotovitev reda in varnosti dolžni upoštevati pravila za uporabo wellness storitev. V primeru materialne škode ali poškodb, nastalih pri nesrečah zaradi neupoštevanja pravil, bo gostu zaračunan znesek v višini odškodnine za povzročitev škode iz malomarnosti.

Postopek rezervacije

Rezervacijo lahko opravite preko rezervacijskega obrazca na naši spletni strani www.gradvinica.com/nastanitev, ki ga zagotavlja BENTRAL d.o.o. ali preko drugih rezervacijskih platform, na katerih je Grad Vinica prisoten:

 • Booking (Vinica Castle)
 • Via Slovenia
 • AirBnb
 • Tripadvisor

Z rezervacijo na posamezni platformi včasih pogoji odpovedi rezervacije in cena variirajo, zato se pred potrditvijo rezervacije seznanite s pogoji, objavljenimi na rezervacijski platformi. Za rezervacije, opravljene preko spletne strani www.gradvinica.com, veljajo pogoji opredeljeni v nadaljevanju.

Za potrditev rezervacije preko spletne strani www.gradvinica.com je potrebno poravnati avans v višini 30 % celotne rezervacije. Avans lahko poravnate s kreditno kartico ali z nakazilom na TRR podjetja MIRAG INVEST d.o.o. Po prejemu avansa vam ponudnik pošlje voucher, ki služi kot potrditev rezervacije.

Cene

Grad Vinica nudi B&B storitve. Cene za nastanitev vsebujejo zakonsko določen DDV, razen če to na ponudbi ni drugače navedeno. Cene vključujejo izključno tisto, kar je vsakokrat navedeno na ponudbi in kar vključujejo ponudbene cene ali posebna ponudba, ki jo naročnik potrdi oziroma rezervira.

Cene nočitev na različnih rezervacijskih platformah lahko variirajo zaradi različnih provizij in posameznih akcij, ki so opredeljene v pogojih poslovanja posamezne rezervacijske platforme. Prav tako so cene odvisne od sezone in povpraševanja, zato si MIRAG INVEST d.o.o. pridržuje pravico za spreminjanje cenika storitev na Gradu Vinica. Za vsakega gosta velja cena iz ponudbe pod pogojem, da je bila ponudba potrjena pravočasno z nakazilom zneska, opredeljenega v ponudbi. Po poteku ponudbe ponudnik ni dolžan zagotoviti nove ponudbe po enaki ceni.

Turistična in promocijska taksa

V Sloveniji mora vsak gost, ki prenoči pri turističnem ponudniku, poravnati turistično in promocijsko takso. Turistična in promocijska taksa v občini Črnomelj za odraslo osebo znaša 1,8 EUR, za otroke do 7. leta je brezplačna, do 18. leta pa polovična. Turistično in promocijsko takso se obračunava za vsak dan nastanitve in jo je potrebno poravnati najkasneje ob odjavi.

Plačilo

Račun za nastanitev se poravna ob prijavi z gotovino ali s kreditno kartico na račun MIRAG INVEST d.o.o. Sprejemamo naslednje plačilne kartice:

 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa
 • Vpay
 • JCB
 • UnionPay

Pred odjavo morajo biti poravnane vse obveznosti, vključno z dodatnimi stroški za na primer hrano, pijačo in masažne storitve. V primeru, da gost pozabi prijaviti škodo, ki jo je povzročil v sobi ali potrošnjo iz minibara oziroma kakršnekoli ostale plačljive storitve in produkte, ki jih (še) ni poravnal, si Grad Vinica pridržuje pravico, da za te stroške bremeni njegovo plačilno kartico ali po odhodu gosta v roku 24 ur izda račun in ga pošlje gostu po elektronski pošti.

Turistični boni v letu 2020 in 2021

Na Gradu Vinica lahko poravnate nočitev z zajtrkom s turističnimi boni, ki jih je državljanom RS v času kriznih razmer COVID-19 podelila vlada RS. Pred opravljeno rezervacijo se prepričajte o vrednosti vaših turističnih bonov. V primeru, da ob odjavi gost nima turističnega bona je potrebno račun poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Z boni lahko poravnate nočitev z zajtrkom, medtem ko se turistično takso in ostale storitve doplača (gotovina ali kreditna kartica). Ponudnik bo po odjavi hranil izpolnjen obrazec za koriščenje turističnih bonov in kopije osebnih dokumentov, kot določeno s predpisi. Več o turističnih bonih najdete tukaj.

Darilni in vrednostni boni

Darilni in/ali vrednostni boni imajo veljavnost kot zapisano na vsakem darilnem ali vrednostnem bonu. V kolikor datum ni naveden, se smatra, da je veljavnost do konca tekočega koledarskega leta oziroma največ 1 leto. Za pretečene bone oziroma kasnejšo uveljavitev darilnega bona, se upošteva 50% vrednostni darilnega bona.

Popusti

Popusti se priznajo izključno z ustreznim potrdilom o prejetem popustu.

Otroci

Otroških posteljic na Gradu Vinica ne zagotavljamo. Gostje so ob rezervaciji dolžni navesti točno število in starost otrok. Za otroke mlajše od štirih let nudimo brezplačno nastanitev, v kolikor otroci spijo pri starših. Za družine z otroki je primerna soba Žametovka, ki ima 2 spalnici.

Hišni ljubljenčki

Na Gradu Vinica so hišni ljubljenčki dovoljeni po prehodni najavi v enotah Ranina in Žametovka. V enoti Klarnica so hišni ljubljenčki zaradi wellness enot strogo prepovedani. Ponudnik ima pravico do preklica ali spremembe rezervacije v primeru, da se gost brez predhodnega obvestila pojavi s hišnim ljubljenčkom. Cena za bivanje enega hišnega ljubljenčka znaša 25 EUR / nočitev.

Pravica do zavrnitve, spremembe ali odpovedi rezervacije s strani Gradu Vinica

Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih okoliščinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja vašega aranžmaja. Če moramo rezervacijo preklicati, prilagoditi ali spremeniti, se bomo po najboljših močeh potrudili, da bomo ponudili alternativni termin. Če naše alternativne ponudbe ne boste sprejeli, vam bomo vrnili ves položen denar. Odgovornost Gradu Vinica je omejena na vrnitev pologa. Grad Vinica ni odgovoren za kakršnokoli drugo škodo.

Politika odpovedi rezervacije

V kolikor na potrjeni ponudbi ni eksplicitno navedeno drugače, lahko gostje rezervacijo odpovedo pod pogoji kot opredeljeno v nadaljevanju. V izogib morebitnim stroškom ob odpovedi vaše rezervacije, vam svetujemo, da se odločite za zavarovanje potovanja pri zavarovalnici

Nizka in srednja sezona (4. januar30. junij; 1. september – 21. december)

Gostje lahko rezervacijo odpovedo brez stroškov kadarkoli do vključno 10. dni pred dnevom prihoda. V primeru poznejše odpovedi rezervacije, se obračuna 30% skupnega zneska na ponudbi (vrednost avansa).

Visoka sezona in prazniki (1. julij 31. avgust; 22. december – 3. januar)

Odpoved rezervacije do 14. dni pred prihodom je brez odpovednih stroškov. Odpoved rezervacije 13 do 5 dni pred prihodom se obračuna v znesku 30% od skupnega zneska na ponudbi (vrednost avansa). V primeru poznejše odpovedi rezervacije sme ponudnik (Grad Vinica) gostu izstaviti račun v 100% vrednosti zneska rezervacije.

V primeru ponovne razglasitve pandemije veljajo drugačni pogoji odpovedi, ki se jih določi sproti ob upoštevanju interesov gosta.

Skupinske rezervacije

Pri rezervaciji več kot ene enote veljajo drugačni pogoji odpovedi.

Za posebne ponudbe ali ponudbe, kjer odpoved ni mogoča, bomo Vašo plačilno kartico bremenili na dan rezervacije v celotnem znesku ponudbe. Rezervacija v tem primeru ne more biti spremenjena ali preklicana, bodo pa te pogoji jasno in nedvoumno razvidni že na sami ponudbi.

Prestavitev termina

V primeru izrednega stanja (bolezen gosta, smrt v ožji družini) je mogoče zaprositi za prestavitev termina rezervacije tudi po pretečenem roku za odpoved. Ob tem lahko nastanejo dodatni stroški, ki se jih obračuna sorazmerno glede na vrhunec sezone in število nočitev, ko sobe ni bilo mogoče oddati zaradi opravljene rezervacije.

Vračilo plačila

V primeru, da ste upravičeni do vračila plačila se ta izvedejo najpozneje v 30. dneh od odobrenega zahtevka vračila denarja. Vračilo denarja v času višje sile (potres, poplava, naravne nesreče, epidemija ipd.) se vrne v roku največ 120 dni.

Prihod in odhod

Rezervacija velja od 14. ure na dan prihoda do 11. ure na dan odhoda.

Prijava (check-in)

Prijave potekajo po 14. uri. Gost je dolžen sporočiti uro prihoda za lažjo organizacijo sprejema. V kolikor gost ne pride do 18. ure ali ne sporoči poznejše ure svojega prihoda, si pridržujemo pravico, da se soba odda. Zgodnejši prihod v sobo je mogoč izključno ob predhodnem dogovoru in proti doplačilu 50 EUR na sobo.

Odjava (check-out)

Odjavo iz sobe je potrebno opraviti do 11. ure. Poznejši odhod je možen izključno ob predhodni odobritvi in proti doplačilu; do 14:00 = 30% cene nočitve, do 17:00 = 50% cene nočitve, po 17:00 = 100% cene nočitve.

Recepcija je odprta v času obratovanja lounge bara in vsak dan med 7.00h in 15.00h. Ponudnik je za vsakršna vprašanja vezana na bivanje 24 ur na dan dosegljiv po telefonu.

Potrebni dokumenti

Ob prihodu bomo skladno z zakonodajo od vas zahtevali osebni dokument s fotografijo. Veljavni dokument je potni list ali osebna izkaznica oziroma za državljane RS tudi vozniško dovoljenje.

Politika povzročene škode

Naročnik sprejme vse pogoje pogodbe/ponudbe o bivanju, obveznosti za stroške, povezane z najemom sobe in ostalimi storitvami ter morebitno škodo, ki presega običajno obrabo med trajanjem najema.

V primeru večjih madežev na inventarju ali opremi, soglašate s plačilom dodatnega čiščenja v višini najmanj 100 EUR.

Za poškodbe inventarja ali opreme se obračunajo dejanski stroški popravila oziroma zamenjave, povišani za 20% manipulativne in administrativne stroške.

Škoda, ki bi jo namerno ali nenamerno povzročili gosti in bi onemogočila nadaljnjo uporabo sobe, drugih prostorov ali inventarja oziroma opreme, in bi vodila v izgubo prometa zaradi nezmožnosti uporabe, se bo ugotavljala z neodvisnim izvedencem. Tudi ta strošek nosi gost oziroma povzročitelj.

Naročnik dovoljuje, da bodo ti stroški zaračunani na kreditni kartici tudi po odhodu gosta, če gost škode sam ne prijavi v času bivanja hotelskemu osebju. V odsotnosti drugega plačilnega sredstva, naročnik izrecno pooblašča Grad Vinica, da bremeni naročnikovo kreditno kartico za plačilo vseh naštetih postavk. Grad Vinica lahko pridobi katera koli sredstva ali kreditne kartice tudi od drugih zastopnikov oziroma posrednikov (AirBnB, Booking.com, Via Slovenia, Trip advisor idr.)

Poslovni dogodki

Naročnik (poslovnega) dogodka je v celoti odgovoren za vsakršno povzročeno škodo na inventarju, opremi ali kakršnokoli drugo poškodbo povzročeno s strani podizvajalcev naročnika in udeležencev dogodka. Odprava povzročene škode se obračuna po dejanskem strošku popravila oziroma nadomestila povečano za 20% manipulativne in administrativne stroške.

V primeru, da naročnik / organizator poslovne skupine ne želi, da udeleženci posredujejo svoje plačilne kartice ob prijavi, mora plačilno kartico ali varščino zagotoviti sam in je s tem odgovoren tudi za stroške udeležencev vključno z morebitno nastalo škodo.

Če v ponudbi ni drugače navedeno, veljajo plačilni pogoji z 8 dnevnim odlogom plačila po izdaji računa. V primeru zamude zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

Podatki o podjetju in podrobnosti za plačilo

Naziv: MIRAG INVEST d.o.o.

Naslov: Vinica 15, 8344 Vinica

ID DDV: SI34298070,

TRR: SI56 3000 0001 5494 040

BIC banke: SABRSI2X

 

Hišni red

Vsem gostom se trudimo zagotoviti prijetno, varno in udobno bivanje, k čemur pripomorejo tudi gostje sami. V primeru kršenja hišnega reda s strani drugih gostov, kar bi vplivalo na vaše lagodje, vas naprošamo, da o tem obvestite osebje Gradu Vinica in potrudili se bomo zadevo urediti v najkrajšem možnem času.

Ure počitka

V nočnem času (od 22. do 7. ure) je na Gradu Vinica čas za počitek in so prepovedane vsakršne zabave v  sobah in skupnih prostorih. V primeru neupoštevanja hišnega reda soglašate s tem, da vas receptor, varnostnik ali drugo osebje pospremi iz gradu, da bi lahko drugim gostom zagotovili počitek v nočnem času. V času obratovanja lounge bara se gostje smejo zadrževati v prostorih bara.

Poslovni dogodki

Na Gradu Vinica se občasno odvijajo različni poslovni ali zasebni dogodki kot so poroke, seminarji, degustacije, team-buildingi in podobno, ki bi morebiti lahko vplivali na vaše bivanje na gradu. V izogib težavam vas prosimo, da se v vezi tega pozanimate pred potrditvijo vaše rezervacije, sploh v kolikor menite, da bi vas to utegnilo motiti.

Parkirišče

Ob gradu so na voljo parkirišča z omejenim številom parkirnih mest. Prosimo vas, da dragocenih predmetov in denarja ne puščate v vozilih, saj za varnost vaših predmetov ne odgovarjamo.

Kajenje

V notranjih prostorih Gradu Vinica kajenje ni dovoljeno. Kajenje v zaprtih prostorih je tudi zakonsko prepovedano. Še posebej si prizadevamo, da so našim gostom na voljo čiste sobe. V primeru kajenja vam bomo zaračunali strošek globinskega čiščenja v višini 200 EUR.

Pravila uporabe jacuzzija in savne za goste sobe Klarnica
 • Če imate kakršnekoli zdravstvene težave, se pred obiskom jacuzzija in savne posvetujte z zdravnikom; pri mnogih boleznih savnanje in vročino priporočajo, pri nekaterih pa jo odsvetujejo.
 • Uporaba jacuzzija ali savne med nosečnostjo lahko škoduje razvoju otroka zaradi nenadne spremembe telesne temperature. Če ste noseči, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
 • Jacuzzija in savne ne smejo uporabljati osebe, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi.
 • Jacuzzi uporabljajte zmerno, saj se z dolgotrajno izpostavljenostjo visoki temperaturi lahko pojavi tveganje za hipertermijo (telesna temperatura se zviša nad normalno).
 • Dojenčki so zaradi tanke kože bolj dovzetni za hipertermijo, zato se za otroke mlajše od 5 let kopanje v jacuzziju odsvetuje. Tudi ko so otroci dovolj veliki, naj jacuzzi uporabljajo v krajših časovnih intervalih (do 10 minut). Otroci morajo biti ves čas pod nadzorom staršev ali skrbnikov, ki odgovarjajo za varnost in higieno otrok.
 • Vnos hrane in pijače v savno in območje jacuzzija je strogo prepovedan.
 • Kajenje v jacuzziju je prepovedano.
 • Gostje se morajo pred vstopom v jacuzzi ali savno oprhati, odstraniti ličila in daljše lase speti.
 • Kopalke so v savni prepovedane, saj predstavljajo potencialno grožnjo za širitev bakterij in mikrobov. Gostom so na razpolago ustrezene brisače.
 • V primeru nevihte ali slabega vremena je uporaba jacuzzija prepovedana zaradi nevarnosti električnega udara.
 • Ko gost konča z uporabo jacuzzija ga pokrije z namenskim pokrovom.
 • Jacuzzija ne uporabljamo, če imamo drisko ali smo jo imeli v zadnjem tednu.
 • Izogibamo se požiranju kopalne vode, v vodo ne izkašljujemo, ne izpihujemo iz nosu, ne spiramo ust, ne izločamo urina.
 • Temperatura vode v jacuzziju je odvisna tudi od zunanjih vplivov, zato Grad Vinica ne more v vsakem trenutku zagotoviti želene temperature. Voda se segreva  s hitrostjo 1 stopinjo na uro.
Uporaba sobe in inventarja
 • Prestavljanje pohištva ni dovoljeno v nobeni nastanitveni enoti na Gradu Vinica.
 • Odnašanje pribora, brisač, odej, okraskov in drobnega inventarja iz sobe je prepovedano.
 • Uporaba brisač za namene čiščenja, brisanja razlitih tekočin ipd. je prepovedana. Če potrebujete pripomočke za čiščenje ali želite, da osebje osveži vašo sobo, vas naprošamo, da kontaktirate osebje.
 • Ob odhodu so gostje dolžni odnesti ali zavreči hrano in pijačo, ki so jo prinesli v hladilnik.
 • Vnašanje orožja, vnetljivih ali eksplozivnih snovi je strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano vnašanje kakršnih koli snovi ali predmetov z močnim ali motečim vonjem.
 • V sobi je strogo prepovedano zadrževanje katerihkoli tretjih oseb, ki niso gostje Gradu Vinica. V primeru, da ponudnik ugotovi kršitev v zvezi s tem, sme odpovedati rezervacijo vsem gostom in ob tem zaračunati polno ceno po ponudbi.
Odgovorno bivanje in skrb za materialno lastnino

Goste naprošamo da v času bivanja skrbno in odgovorno ravnajo z opremo in morebitne okvare takoj javijo osebju. Prav tako:

 • Ko zapustite sobo poskrbite, da so ugasnjene luči in elektronske naprave ter zaprte pipe.
 • Ob uporabi klimatskih naprav poskrbite, da so okna zaprta.
 • V primeru neurja ali obilnih padavin poskrbite, da so okna in vrata zaprta. V kolikor vas ni v sobi in pustili odprto okno ali balkon vas prosimo, da obvestite osebje.
 • Odlaganje smeti in odpadkov v wc školjko ali na druga nepredvidena mesta je prepovedano.
 • Kadilce naprošamo, da odlagajo cigaretne ogorke v namenske koše.
Prehranske posebnosti

Zajtrk je vključen v ceno nočitve in je za goste sob na voljo vsak dan od 8.00 do 10.00 ure. V primeru alergij in prehranskih posebnosti, nam to nujno sporočite ob rezervaciji in pri zajtrku iz varnostnih razlogov preverite pri osebju, ali obrok res ne vključuje živil, ki niso primerna za vas.

Mini bar

Vsebina minibara je plačljiva po cenah, navedenih na ceniku v sobi. Gost je ob odjavi dolžan obvestiti receptorja o porabi pijače iz mini bara. V kolikor gost receptorja ne obvesti o porabljeni pijači, mu je račun izstavljen naknadno v roku 24 ur po elektronski pošti.

Vnos hrane in pijače

Vnos lastne pijače in hrane v bar ni dovoljen. V primeru konzumacije v skupnih prostorih gradu se lahko obračuna postrežnina. Ob vnosu lastne hrane in pijače v sobo morajo gostje poskrbeti, da hrano ob odjavi odnesejo in zavržejo morebitne odpadke. V nasprotnem primeru si Grad Vinica pridržuje pravico, da zaračuna strošek postrežnine, ki vključuje delo čiščenja in odnašanja embalaže. Prav tako ni dovoljeno odnašanje hrane od zajtrka. V kolikor gostje tega vendarle ne bi spoštovali, bo hotelsko osebje obračunalo polno ceno obroka na sobo gosta.

Čiščenje

V ceno nočitve z zajtrkom je vključeno osnovno čiščenje sobe. Goste naprošamo, da med svojim bivanjem vzdržujejo zmerno čistočo. V primeru, da se ob odjavi iz sobe ugotovi, da je gost med svojim bivanjem povzročil hujšo umazanijo, zaradi katere bo ponudnik primoran naročiti globinsko čiščenje ali čistilni servis z zahtevnejšimi postopki čiščenja, se gostu zaračuna dodatnih 50 EUR ali več, skladno s povzročeno škodo.

Brisače in posteljnina

Posteljnina in brisače so vključene v ceno nočitve z zajtrkom. Vsakemu gostu so za prvi dan bivanja na razpolago 1x medium in 1x velika brisača ter večje število majhnih brisač za obraz in roke. Za dodatne brisače gostje lahko zaprosijo med zajtrkom. Gostom, ki ostanejo dlje, se vsakih 7 dni menja posteljnino.

Ključi

Ključ, ki ga gost prejme ob prijavi, odpira glavna vhodna vrata in sobo. Za izgubljene ključe se zaračunava odškodnino v višini 100 EUR.

Izguba in poškodba lastnine gostov

Preden zapustite grad se prepričajte, da v sobi niste ničesar pozabili. Žal ne moremo odgovarjati za izgubljeno ali poškodovano lastnino ali za poškodbe, ki ste jih vi ali kdo iz vaše družbe utrpeli med nastanitvijo na Gradu Vinica ali naši posesti. Prav tako soglašate, da boste v primeru prihoda policije sodelovali z državnimi organi in po svojih močeh pripomogli k odkritju nepridipravov.

Pritožbe zaradi okvar

Če v sobi pride do kakšnih okvar, mora gost o tem nemudoma obvestiti grad ali njegove predstavnike ter dovoliti, da v doglednem času odpravi težavo.

V primeru, da gost tega ne stori, zavračamo vsakršno možnost poznejših reklamacij ali zahtevkov po vračilu denarja. S tem eksplicitno soglašate, da se odrekate pravici do reklamacije ali zahtevkov po vračilu (dela) denarja po vašem odhodu.

Dostop in pravica vstopa

Pridržujemo si pravico, da vstopimo v sobo v primernem času in iz upravičljivih razlogov. Naše osebje in vzdrževalci lahko iz upravičljivih razlogov, še posebej zaradi nujnih vzdrževalnih del in pregleda ali ob sumu na grobo kršitev hišnega reda, vstopijo v sobo.

Prezračevanje in klimatizacija

Vse sobe in javni prostori so klimatizirani. Gostje si lahko v sobi nastavijo temperaturo individualno in klima napravo tudi v celoti ugasnejo. V zimskem režimu je temperatura sobe nastavljena na priporočljivo temperaturo 21-23ºC in se ogreva s talnim gretjem, dodatno ogrevanje sobe je mogoče z individualno nastavitvijo klime.

Covid-19

Zaradi novega koronavirusa Covid-19 v času vašega bivanja morda lahko veljajo zakonske ali druge omejitve za dostop do storitev ali ponudbe, ki je zato lahko okrnjena. Dolžnost gosta je, da se o teh omejitvah pozanima pred potrditvijo rezervacije in prihodom v hotel. Kakršnihkoli reklamacij vezanih na to v času prihoda ali po njem ne sprejemamo.

Covid-19 ukrepi in vpliv na storitve

Varnost in zdravje naših gostov je naša ključna prioriteta. Zaradi nove globalne korona-krize in povezanih zdravstvenih zadržkov, smo sprejeli dodatne ukrepe za varnost gostov in zaposlenih. Ukrepi med drugim vključujejo predvsem:

 • redno merjenje temperature pri zaposlenih,
 • redno umivanje in razkuževanje rok zaposlenih,
 • redno čiščenje / razkuževanje obremenjenih prostorov,
 • zaščitne maske za zaposlene tam, kjer ni mogoče vzdrževati razdalje,
 • označbe za primerno razdaljo, kjer je to potrebno,
 • posebno čiščenje / razkuževanje ob menjavi gosta v sobi,
 • razkuževalniki rok na ključnih mestih in v vsaki sobi,
 • zajtrk se streže (ukinitev bifeja),
 • umik dekorativnih blazin in nekaterega ostalega dekorja in nekaterih elementov iz sob za goste

Goste prosimo, da upoštevajo, da:

 • vstopajo le zdrave osebe, tudi brez blagih znakov okužbe (kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, grlu),
 • skrbite za vsaj 1,5 m varnostne razdalje,
 • v skupnih notranjih prostorih uporabljate masko ali druge oblike zaščite,
 • si redno umivate roke in jih na točkah kjer je na voljo razkužilo tudi razkužite,
 • zakašljajte / kihnite v robček ali zgornji del rokava,

Ker se epidemiološka slika spreminja in s tem pogoji prehodov meja, vladne odredbe in zakoni, ne moremo odgovarjati za morebitne spremembe v ponudbi ali omejitvah storitev, ki so povezane s Covid-19, ter za to ne sprejemamo odgovornosti ali reklamacij.

sl_SISL